Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
AKTUALNOŚCI

Przekaż 1% podatku

dla Zespołu Szkół Samochodowych, bo to zaprocentuje!

 

Drodzy Rodzice, Dziadkowie, Nauczyciele, Sympatycy!

W imieniu społeczności Szkolnej chcielibyśmy bardzo serdecznie zachęcić Was do wsparcia Naszej Szkoły w Akcji „1% dla mojej szkoły”. To nic nie kosztuje, a może zrobić tak wiele dobrego.

Od 2017 roku współpracujemy z Fundacją Rosa www.fundacjarosa.pl, które umożliwia nam pozyskanie dotacji z 1% podatku. Środki te nigdy nie zostałyby nam przekazane przez Skarb Państwa. Jednak dzięki Waszej woli, Urząd Skarbowy może przekazać je Fundacji Rosa, które następnie w postaci dotacji przyzna je naszej Placówce. Wystarczy wypełnić PIT tak jak na wzorze i to wszystko (nie trzeba wpłacać czy przelewać na konto jakieś pieniądze !!!).

 

 Numer KRS 0000207472

Cel szczegółowy 1%

TWOJA SZKOŁA – SAMOCHODÓWKA POZNAŃ

lub

TWOJA SZKOŁA – 144 839

 


Chcemy zdobyć jak najwięcej środków z tej akcji, dlatego będziemy rozwieszać plakaty, rozdawać ulotki – niech o Akcji „1% dla mojej szkoły” usłyszy jak najwięcej osób. Mamy nadzieję, że dzięki Waszemu wsparciu, kwota jaką odda nam Państwo będzie na tyle znacząca, że będziemy mogli przeznaczyć środki na unowoczesnienie warsztatu dydaktycznego.

 

z ostatniej akcji przekazali Państwo 221,40 zł w sumie 17 126,90 zł

 

Zapraszamy wszystkich na stronę Fundacji Rosa http://fundacjarosa.pl/programy/twoja-szkola gdzie znajdziecie więcej informacji na temat Akcji 1%. Przekazanie 1% podatku na rzecz naszej Szkoły przyczyni się do stworzenia lepszych warunków edukacji naszych dzieci.

 

Skorzystaj z programu PIT : wersja online


Liczymy na Państwa zrozumienie i życzliwość.

Dyrektor Szkoły

funros

Uprzejmie informujemy, że w dniach 4-7 października br. istnieje możliwość wyjazdu rekreacyjno-szkoleniowego dla pracowników szkoły i emerytów -  do Sopotu.
W związku z powyższym osoby chętne na wyjazd do Sopotu proszone są o zadeklarowanie uczestnictwa w bibliotece szkolnej do 17 września br.
Odpłatność za wycieczkę będzie liczona procentowo od dochodu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych utrzymywanych przez Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane na stronie internetowej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od rodzaju usługi. Szczegółowe regulacje towarzyszące wszystkim usługom mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z określonej nimi usługi. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich do osób trzecich i wykorzystywane przez Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu jest Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego z siedzibą przy ul. Zamenhofa 142, 61-139 Poznań.

Wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres: ul. Zamenhofa 142, 61-139 Poznań.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez stronę internetową za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników serwisu.

 

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Zespołowi Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu w ramach uruchomionych usług.

Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach korzystania z usług lub aplikacji na stronie internetowej, może się zwrócić bezpośrednio do administratora usługi lub administratora danych osobowych z prośbą o umożliwienie jej dostępu do nich, ich poprawienia lub usunięcia, przesyłając wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek serwisu dane osobowe użytkowników, również na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych.

 

Udostępnianie danych osobowych

Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników strony internetowej osobom trzecim i podmiotom komercyjnym. Dane, jakie Administrator może ujawnić, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych użytkowników.

 

Upublicznianie wizerunku ucznia

W celu promocji działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu wizerunek uczniów, utrwalony podczas konkursów, turniejów sportowych i innych uroczystości szkolnych może zostać wykorzystany do

umieszczania na stronie internetowej szkoły.

Publikacja wizerunku ucznia następuje tylko po wyraźnym wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego. Wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne i następuje poprzez akceptację odpowiednich zgód w momencie podpisywania dokumentów przyjęcia ucznia do szkoły lub w trakcie trwania roku szkolnego.

 

Upublicznianie imienia i nazwiska ucznia

W celu promocji działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu możemy opublikować imiona i nazwiska ucznia w przypadku osiągnięcia przez niego wyróżnień w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Publikacja imienia i nazwiska następuje po wyraźnym wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego. Wyrażenie zgody na publikację tych danych jest dobrowolne i następuje poprzez akceptację odpowiednich zgód w momencie podpisywania dokumentów przyjęcia ucznia do szkoły lub w trakcie trwania roku szkolnego.

Zmiany w Polityce prywatności

Zespół Szkól Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu. Korzystając z serwisu użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki prywatności.

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do naszej Szkoły dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl. Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Szkoły.

Adres skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) - /ZSSamochodowychPozna/SkrytkaESP

Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne" udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP:

- ścieżka dostępu: Strona główna > Lista spraw > Alfabetyczna lista spraw - należy wybrać usługę "Pismo ogólne do podmiotu publicznego" (litera P, piąta pozycja - uszeregowanie alfabetyczne)

Można nieco skrócić powyższą ścieżkę korzystając z odnośnika:

>>Pismo ogólne do podmiotu publicznego


Elektroniczna skrzynka podawcza Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu zawiera jeden formularz elektroniczny pn. „ Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Za jego pomocą załatwią Państwo sprawę należącą do kompetencji Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępnienia formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1216 Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym Rozporządzeniu).

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 3 megabajtów.

Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.

Informujemy, że szafka na książki dla uczniów jest bibliotece szkolnej.

STACJA KONTROLI POJAZDÓW:

(ABT: A- motocykle i motorowery; B- samochody do 3,5 T; T- ciągniki rolnicze)

c- pojazdy przystosowane do zasilania gazem;

d- pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy za granicą;

e- pojazdy skierowane na badania przez organ kontroli drogowej lub starostę;

SPRAWDZAMY: układy hamulcowe, układy zawieszenia i kierowniczy, oświetlenie

DOJAZD na mapie GOOGLE do stacji

WARSZTAT SAMOCHODOWY:

Posiadamy nowoczesny sprzęt, narzędzia, programy diagnostyczne wielu producentów aut. Nasi fachowcy posiadają certyfikaty wiodących firm samochodowych, potwierdzających ich kwalifikacje. Potrafimy opiekować się Twoim autem, naprawić stosując firmowe części lub gwarantowane ale tańsze zamienniki, zdiagnozować auto, które chciałbyś kupić i poratować Cię w każdej potrzebie, łącznie z odebraniem auta z miejsca awarii. Jesteśmy tradycyjni, rzetelni, dokładni w pracy oraz oszacowaniu napraw. Możesz zlecić nam naprawy samochodów do 3,5 T (badania techniczne SKP PO/011/P ABT).
Naprawiamy układy hamulcowe, silniki, klimatyzację, wymieniamy i wyważamy koła i regulujemy zbieżność kół przednich.

DOJAZD na mapie GOOGLE do warsztatu

Od 25 kwietnia 2016 roku Zespół Szkół Samochodowych podpisał porozumienie z Fundacją Pro Familia Mea zajmującą się walką z narkotykami i dopalaczami w szkołach. Mamy nadzieję, że akcje przeprowadzane na terenie naszej placówki staną się skutecznym działaniem profilaktycznym organizowanym z myślą o Waszym bezpieczeństwie i zdrowiu. 
Kim jest Pro Familia Mea?
Fundacja Pro Familia Mea powstała z inicjatywy CBDiO, przy którym działa Stowarzyszenie Pamiętamy skąd jesteście, zrzeszające byłych funkcjonariuszy służb mundurowych. To właśnie dzięki ich kompetencjom i doświadczeniu Fundacja jako pierwsza w Polsce może realnie zwalczać narkotyki i dopalacze w szkołach i ich otoczeniu. Jest ona pierwszą pozarządową organizacją w Polsce w pełni przygotowaną do skutecznego działania, w którym widać doświadczenie współpracujących z nią osób. Zespół Fundacji tworzą ludzie, którzy przez wiele lat pracy dotykali problemu narkotyków na różnych płaszczyznach: policjanci, psycholodzy, lekarze, strażnicy miejscy, żołnierze, strażnicy graniczni.
Bierzemy udział w projekcie : „Nasze Zasady, Twoje Bezpieczeństwo”
To nie fikcja literacka, a rzeczywistość – coraz więcej młodych ludzi sięga po narkotyki. Najczęściej powód jest prozaiczny – szybkie zapewnienie sobie doskonałej zabawy. Drugim czynnikiem wpływającym na tak ogromną liczbę uzależnień, jest panująca w środowisku moda i wpływ rówieśników na zachowanie kolegów czy koleżanek. Niestety, czasem wystarczy jednorazowy kontakt z używkami, aby wpaść w spiralę uzależnienia. Projekt „Nasze Zasady, Twoje Bezpieczeństwo” to innowacyjny na polskim gruncie sposób działania. Naszym celem jest skuteczna walka z narkotykami i dopalaczami w szkołach.
Jak zamierzamy tego dokonać?
Do akcji zaangażowaliśmy psy – owczarki niemieckie oraz belgijskie, potrafiące szybko i skutecznie odnaleźć narkotyki zarówno u dilerów, jak i uczniów. Po raz pierwszy w Polsce psy szkolone są do wykrywania narkotyków bezpośrednio u ludzi, a nie w pomieszczeniu. Intensywny trening, w którym udział bierze pies oraz opiekun trwa około pół roku – kilkanaście godzin tygodniowo i odbywa się w różnych lokalizacjach, aby zapewnić zróżnicowane warunki pracy. W działaniu korzystamy również z dronów – bezzałogowych statków powietrznych, których celem jest monitorowanie przestrzeni wokół szkół oraz placówek edukacyjnych. Przy pomocy zainstalowanej na nim kamery, można wykonać najwyższej jakości zdjęcia panoramiczne w  promieniu 100-150 metrów od miejsca przebywania drona. Obsługą urządzenia zajmują się wykwalifikowani specjaliści, dbający nie tylko o skuteczność działania, ale również maksymalne bezpieczeństwo.
Znajdź Nas na Facebooku !

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Technikum Samochodowe Poznań - POBIERZ

Informacja o cookies

Strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”.
Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.

 

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” zawierają informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego (komputer, tablet, smartfon, itd.).

Informacje zawarte w „cookies” mogą być odczytane jedynie przez ten serwer.
„Cookies” nie zawierają danych personalnych, ani nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i jego oprogramowaniu.

Istnieje możliwość określenia warunków przechowywania i uzyskania dostępu do „cookies” za pomocą ustawień Twojej przeglądarki internetowej.

 

Zarządzanie plikami „cookies”

Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej pozwalają na zapisywanie plików „cookies”. Każdy użytkownik internetu może zrezygnować z zapisywania plików „cookies" na swoim urządzeniu oraz usunąć wszystkie zebrane wcześniej informacje.

Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików „cookies” dostępne są w opisie ustawień Twojej przeglądarki internetowej.

Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.

logo santander 87621

Nasza szkoła uczestniczy w Programie Karta Szkolna, realizowanym przez Santander Bank Polska S.A.

Cele projektu

  •  Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole.
  •  Promocja nowoczesnej szkoły.
  •  Edukacja ekonomiczna.
  •  Wsparcie aktywnych szkół.


Podstawowym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych przez uniemożliwienie osobom nieuprawnionym wstępu na ich teren. Jest to możliwe dzięki instalacji systemu kontroli dostępu obsługiwanego przez karty zbliżeniowe. Karty wyprodukowane i dostarczone przez bank, służą jednocześnie jako identyfikator szkoły, gdyż widnieją na nich elementy wyróżniające – zdjęcie, nazwa i logo szkoły.

Koszty

Zainstalowany w naszej szkole system kontrolowanego dostępu, został w całości sfinansowany przez Santander Bank Polska S.A. i przekazany na własność szkole. Bank pokrywa również koszty produkcji i dostarczenia do szkoły kart dla kolejnych roczników uczniów klas pierwszych.

Jak to działa?

Aby wejść do szkoły należy posłużyć się Kartą Szkolną, dostosowaną do indywidualnego systemu zaprogramowanego dla danej szkoły. Taką kartę otrzymuje każdy uczeń, nauczyciel i pracownik szkoły. Każdorazowe wejście i wyjście jest rejestrowane. Osoby nieposiadające kart (np. petenci, rodzice) wpuszczane są do szkoły przez jej pracowników.
W ramach wdrożonego systemu wydzielone zostały różne strefy kontrolowanego dostępu.

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo