Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
AKTUALNOŚCI

Drodzy Uczniowie i Uczennice,

przypominamy o możliwości skorzystania z dodatkowych zajęć z j.polskiego, j.angielskiego oraz z matematyki realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Poniżej harmonogram zajęć dodatkowych z terminami do końca kwietnia:

W dniach 23-25 marca na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyły się Targi Edukacyjne. Pokazy, konsultacje, doradztwo, warsztaty, wykłady oraz strefa zawodowców to elementy, które miały przyciągnąć w ten słoneczny weekend młodzież, przed którą stoją wybory kolejnych ścieżek edukacyjnych. Podczas tego przedsięwzięcia nie mogło oczywiście zabraknąć Zespołu Szkół Samochodowych, którego oferta jak zawsze jest bogata, a od nowego roku szkolnego poszerzy się o takie zawody jak lakiernik czy blacharz samochodowy.

Aż 750 zespołów z całego kraju wystartowało w VII Ogólnopolskiej Edycji Mistrzostw Mechaników - w kategorii Młody Mechanik. Wśród zawodników nie mogło zabraknąć reprezentantów poznańskiej Samochodówki - a byli nimi Radosław Bladocha oraz Kamil Misiewicz - tegoroczni maturzyści z klasy 4ct.

W związku z realizowanym projektem „Car-2-Lab -  Innowacyjny model praktycznej wymiany innowacji cyfrowych w kształceniu zawodowym na przykładzie telematyki pojazdów samochodowych” serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w seminarium (Multiplier Event) który odbędzie się 27 kwietnia br. o godz. 12.00 w Zespole Szkół Samochodowych w Poznaniu ul. Zamenhofa 142 (sala 1a i 1b).  

Podobno chodzi o to, aby strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika... Drużyna Zespołu Szkół Samochodowych w dniu 9 lutego br., pierwszy raz w historii Ligi Halowej Piłki Nożnej zajęła w finale I miejsce, a co za tym idzie została Mistrzem Miasta Poznania wśród szkół ponadgimnazjalnych sezonu 2017/2018.


Miejsce: AULA ZSS

Godzina : 9.40- 13.05

Klasy : 9.40- 11.25- III az + IV c       Klasy: 11.30-13.05- III bz+ IV a

W dniu 26 stycznia w Hotelu Biały Dom odbyła się STUDNIÓWKA Zespołu Szkół Samochodowych. Bal rozpoczęto tradycyjnie Polonezem, a następnie tegoroczni maturzyści mogli oddać się wyśmienitej zabawie, tańcom i degustacji pysznego jedzenia.

MŁODOCIANI PRACOWNICY - KLASA DWUZAWODOWA
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 (3letnia), kształcąca w zawodzie: LAKIERNIK /  BLACHARZ SAMOCHODOWY
Zajęcia:
- w szkole (przedmioty ogólnokształcące i zawodowe teoretyczne) – 1 tydzień;
- praktyczna nauka zawodu u pracodawcy – 1 tydzień.
Egzamin zawodowy - w Izbie Rzemieślniczej (u pracodawcy) lub w OKE (w szkole).
 BANER LAKIERNIK
Warunki naboru:

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest podpisana przez rodziców z pracodawcą umowa o pracę
niepełnoletniego w charakterze młodocianego pracownika (na 3 lata).

Nabór dwutorowy:
- młodocianych pracowników kieruje do szkoły pracodawca (np. kandydaci z okolicy);
- szkoła wskazuje miejsca gdzie kandydat może podpisać umowę o pracę.

Wynagrodzenie zgodne z odrębnymi przepisami wynikającymi z ustawy o zatrudnianiu młodocianych:
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego
od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
 
Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, wynosi:
- w pierwszym roku nauki - nie miej niż 4%,
- w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%,
- w trzecim roku nauki- nie mniej niż 6%.
Dodatkowe stypendium – 150 zł/m-c (przez pierwsze pół roku a później uzależnione od wyników w nauce
i zaangażowania w pracy): 150 zł x 36 m-cy = 5400 zł
Finansowanie kursu prawa jazdy w drugim półroczu klasy II - ok. 1500 zł

Dodatkowe szkolenia (w klasie II i III):

- Szkolenia specjalistyczne w szkole organizowane przez PPG (bezkosztowo),
- Kurs z zakresu likwidacji szkód i kalkulacji kosztów naprawy.

Najważniejsze cechy, predyspozycje jakie powinien posiadać kandydat:

- przestrzeganie zasad kultury i etyki;
- kreatywność i konsekwencja w realizacji zadań;
- odporność na stres;
- komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole:
- znajomość języków obcych;
- precyzja;
- odporność na warunki środowiska pracy;
- koordynacja zmysłowo-ruchowa;
- cierpliwość:
- sprawność fizyczna;
- systematyczność i dokładność;
- wyobraźnia przestrzenna i spostrzegawczość;
- siła i sprawność rąk.

 

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo