Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
AKTUALNOŚCI

W związku z realizowanym projektem „Car-2-Lab -  Innowacyjny model praktycznej wymiany innowacji cyfrowych w kształceniu zawodowym na przykładzie telematyki pojazdów samochodowych” serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w seminarium (Multiplier Event) który odbędzie się 27 kwietnia br. o godz. 12.00 w Zespole Szkół Samochodowych w Poznaniu ul. Zamenhofa 142 (sala 1a i 1b).  

Podobno chodzi o to, aby strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika... Drużyna Zespołu Szkół Samochodowych w dniu 9 lutego br., pierwszy raz w historii Ligi Halowej Piłki Nożnej zajęła w finale I miejsce, a co za tym idzie została Mistrzem Miasta Poznania wśród szkół ponadgimnazjalnych sezonu 2017/2018.


Miejsce: AULA ZSS

Godzina : 9.40- 13.05

Klasy : 9.40- 11.25- III az + IV c       Klasy: 11.30-13.05- III bz+ IV a

W dniu 26 stycznia w Hotelu Biały Dom odbyła się STUDNIÓWKA Zespołu Szkół Samochodowych. Bal rozpoczęto tradycyjnie Polonezem, a następnie tegoroczni maturzyści mogli oddać się wyśmienitej zabawie, tańcom i degustacji pysznego jedzenia.

MŁODOCIANI PRACOWNICY - KLASA DWUZAWODOWA
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 (3letnia), kształcąca w zawodzie: LAKIERNIK /  BLACHARZ SAMOCHODOWY
Zajęcia:
- w szkole (przedmioty ogólnokształcące i zawodowe teoretyczne) – 1 tydzień;
- praktyczna nauka zawodu u pracodawcy – 1 tydzień.
Egzamin zawodowy - w Izbie Rzemieślniczej (u pracodawcy) lub w OKE (w szkole).
 BANER LAKIERNIK
Warunki naboru:

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest podpisana przez rodziców z pracodawcą umowa o pracę
niepełnoletniego w charakterze młodocianego pracownika (na 3 lata).

Nabór dwutorowy:
- młodocianych pracowników kieruje do szkoły pracodawca (np. kandydaci z okolicy);
- szkoła wskazuje miejsca gdzie kandydat może podpisać umowę o pracę.

Wynagrodzenie zgodne z odrębnymi przepisami wynikającymi z ustawy o zatrudnianiu młodocianych:
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego
od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
 
Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, wynosi:
- w pierwszym roku nauki - nie miej niż 4%,
- w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%,
- w trzecim roku nauki- nie mniej niż 6%.
Dodatkowe stypendium – 150 zł/m-c (przez pierwsze pół roku a później uzależnione od wyników w nauce
i zaangażowania w pracy): 150 zł x 36 m-cy = 5400 zł
Finansowanie kursu prawa jazdy w drugim półroczu klasy II - ok. 1500 zł

Dodatkowe szkolenia (w klasie II i III):

- Szkolenia specjalistyczne w szkole organizowane przez PPG (bezkosztowo),
- Kurs z zakresu likwidacji szkód i kalkulacji kosztów naprawy.

Najważniejsze cechy, predyspozycje jakie powinien posiadać kandydat:

- przestrzeganie zasad kultury i etyki;
- kreatywność i konsekwencja w realizacji zadań;
- odporność na stres;
- komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole:
- znajomość języków obcych;
- precyzja;
- odporność na warunki środowiska pracy;
- koordynacja zmysłowo-ruchowa;
- cierpliwość:
- sprawność fizyczna;
- systematyczność i dokładność;
- wyobraźnia przestrzenna i spostrzegawczość;
- siła i sprawność rąk.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, w związku z trwającym sezonem zachorowań na grypę w Polsce, przekazuje przygotowane w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy (OPZG)
i w ramach akcji „Zaszczep  się wiedzą” materiały informacyjno-edukacyjne do wykorzystania.

Przekaż 1% podatku

dla Zespołu Szkół Samochodowych, bo to zaprocentuje!

 

Drodzy Rodzice, Dziadkowie, Nauczyciele, Sympatycy!

W imieniu społeczności Szkolnej chcielibyśmy bardzo serdecznie zachęcić Was do wsparcia Naszej Szkoły w Akcji „1% dla mojej szkoły”. To nic nie kosztuje, a może zrobić tak wiele dobrego.

Od 2017 roku współpracujemy z Fundacją Rosa www.fundacjarosa.pl, które umożliwia nam pozyskanie dotacji z 1% podatku. Środki te nigdy nie zostałyby nam przekazane przez Skarb Państwa. Jednak dzięki Waszej woli, Urząd Skarbowy może przekazać je Fundacji Rosa, które następnie w postaci dotacji przyzna je naszej Placówce. Wystarczy wypełnić PIT tak jak na wzorze i to wszystko (nie trzeba wpłacać czy przelewać na konto jakieś pieniądze !!!).

 

 Numer KRS 0000207472

Cel szczegółowy 1%

TWOJA SZKOŁA – SAMOCHODÓWKA POZNAŃ

lub

TWOJA SZKOŁA – 144 839

 


Chcemy zdobyć jak najwięcej środków z tej akcji, dlatego będziemy rozwieszać plakaty, rozdawać ulotki – niech o Akcji „1% dla mojej szkoły” usłyszy jak najwięcej osób. Mamy nadzieję, że dzięki Waszemu wsparciu, kwota jaką odda nam Państwo będzie na tyle znacząca, że będziemy mogli przeznaczyć środki na unowoczesnienie warsztatu dydaktycznego.

 

z ostatniej akcji przekazali Państwo 221,40 zł w sumie 17 126,90 zł

 

Zapraszamy wszystkich na stronę Fundacji Rosa http://fundacjarosa.pl/programy/twoja-szkola gdzie znajdziecie więcej informacji na temat Akcji 1%. Przekazanie 1% podatku na rzecz naszej Szkoły przyczyni się do stworzenia lepszych warunków edukacji naszych dzieci.

 

Skorzystaj z programu PIT PRO 2017: wersja online / wersja do pobrania na komputer.


Liczymy na Państwa zrozumienie i życzliwość.

Dyrektor Szkoły

funros

W dniu 22.01.2018r- poniedziałek- w sali 303 odbęda się w ZSS warsztaty z zakresu profesjonalnego pisania dokumentów aplikacyjnych - CV i Listy motywacyjnego, oraz symulacji rozmowy kwalifikacyjnej prowadzone przez p. Martę Błaszczyk z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczego Hufca Pracy w Poznaniu.

Zajęcia są obowiązkowe w ramach Szkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Klasa III az- g. 9.40-11.25

Klasa III bz- g. 11.30- 13.05

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo