Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
AKTUALNOŚCI

W dniu 26 stycznia w Hotelu Biały Dom odbyła się STUDNIÓWKA Zespołu Szkół Samochodowych. Bal rozpoczęto tradycyjnie Polonezem, a następnie tegoroczni maturzyści mogli oddać się wyśmienitej zabawie, tańcom i degustacji pysznego jedzenia.

MŁODOCIANI PRACOWNICY - KLASA WIELOZAWODOWA

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 (3letnia), kształcąca w zawodach: LAKIERNIK /  BLACHARZ SAMOCHODOWY, MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Zajęcia:
- w szkole (przedmioty ogólnokształcące i zawodowe teoretyczne) – 1 tydzień;
- praktyczna nauka zawodu u pracodawcy – 1 tydzień.
Egzamin zawodowy - w Izbie Rzemieślniczej (u pracodawcy) lub w OKE (w szkole).
 BANER LAKIERNIK
Warunki naboru:

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest podpisana przez rodziców z pracodawcą umowa o pracę
niepełnoletniego w charakterze młodocianego pracownika (na 3 lata).

Nabór dwutorowy:
- młodocianych pracowników kieruje do szkoły pracodawca (np. kandydaci z okolicy);
- szkoła wskazuje miejsca gdzie kandydat może podpisać umowę o pracę.

Wynagrodzenie zgodne z odrębnymi przepisami wynikającymi z ustawy o zatrudnianiu młodocianych:
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego
od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
 
Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, wynosi:
- w pierwszym roku nauki - nie miej niż 4%,
- w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%,
- w trzecim roku nauki- nie mniej niż 6%.
Dodatkowe stypendium – 150 zł/m-c (przez pierwsze pół roku a później uzależnione od wyników w nauce
i zaangażowania w pracy): 150 zł x 36 m-cy = 5400 zł
Finansowanie kursu prawa jazdy w drugim półroczu klasy II - ok. 1500 zł

Dodatkowe szkolenia (w klasie II i III):

- Szkolenia specjalistyczne w szkole organizowane przez PPG (bezkosztowo),
- Kurs z zakresu likwidacji szkód i kalkulacji kosztów naprawy.

Najważniejsze cechy, predyspozycje jakie powinien posiadać kandydat:

- przestrzeganie zasad kultury i etyki;
- kreatywność i konsekwencja w realizacji zadań;
- odporność na stres;
- komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole:
- znajomość języków obcych;
- precyzja;
- odporność na warunki środowiska pracy;
- koordynacja zmysłowo-ruchowa;
- cierpliwość:
- sprawność fizyczna;
- systematyczność i dokładność;
- wyobraźnia przestrzenna i spostrzegawczość;
- siła i sprawność rąk.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, w związku z trwającym sezonem zachorowań na grypę w Polsce, przekazuje przygotowane w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy (OPZG)
i w ramach akcji „Zaszczep  się wiedzą” materiały informacyjno-edukacyjne do wykorzystania.

W dniu 22.01.2018r- poniedziałek- w sali 303 odbęda się w ZSS warsztaty z zakresu profesjonalnego pisania dokumentów aplikacyjnych - CV i Listy motywacyjnego, oraz symulacji rozmowy kwalifikacyjnej prowadzone przez p. Martę Błaszczyk z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczego Hufca Pracy w Poznaniu.

Zajęcia są obowiązkowe w ramach Szkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Klasa III az- g. 9.40-11.25

Klasa III bz- g. 11.30- 13.05

Pod takim hasłem zorganizowano w naszej szkole warsztaty na temat wulgaryzmów, gwary poznańskiej i zapożyczeniach niemieckich - 21.12.2017 roku, w ramach Dnia bez przeklinania oraz poszerzaniu wiedzy na temat regionalizmów, uczniowie z kilku klas (3bt, 4et, 3ct, 4dt) mogli uczestniczyć w wykładzie oraz warsztatach na ten temat. Ich zadaniem było stworzenie sloganu reklamowego na temat nieprzeklinania w Samochodówce oraz przełożenie tekstu napisanego w gwarze poznańskiej na język ogólnopolski, a także odpowiedzenie na kilkanaście pytań testowych dotyczących zapożyczeń niemieckich.

Dnia 18.12.2017 roku st. sierż. Adam Szczepaniak z Wydziału Prewencji Komendy Policji Poznań – Nowe Miasto wygłosił wykład na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem i posiadaniem narkotyków i dopalaczy. Uczniowie klas 1bb, 1at, 3dt oraz 3bz mogli również zobaczyć kilka filmów mówiących o konsekwencjach zażywania dopalaczy oraz wysłuchać nagranych wypowiedzi wielu znanych autorytetów ostrzegających przed zażywaniem zakazanych substancji.

Konkurs filmowy zatytułowany „Filmy katastroficzne na dużym ekranie” odbył się 15 grudnia 2017r. w auli szkolnej. Do konkursu przystąpiły 23 zespoły 2.osobowe z klas: 1ab,1ct,1dt, 2at, 2bt, 2bz, 3at, 3ct, 4ct. Po I etapie do drugiej części konkursu przystąpiło 17 zespołów z klas: 1ab,1dt, 2at, 2bt, 2ct, 2bz, 3at, 3ct, 4ct. Po podliczeniu punktów okazało się, że dwa zespoły z kl. 2bt i 2ct uzyskały taką samą liczbę punktów – po dogrywce polegającej na odpowiedzi na dodatkowe pytania ostatecznie ustalono listę zwycięzców konkursu filmowego:
I miejsce: Damian Żuchowski i Dawid Radziejewski - z kl. 2bt
II miejsce: Adrian Kubiak i Mikołaj Jabłoński – z kl. 2ct
III miejsce: Daniel Miklasiewicz i Dominik Kosmowski – z kl. 2ct

W dniu 30.11.2017r.  Kuba Jezierski z klasy 2ct otrzymał STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW. Uroczystość odbyła się w Wielkopolskim Kuratorium Oświaty. Bardzo się cieszymy i serdecznie gratulujemy Kubie i jego Rodzicom.

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo