Lekcja ekonomii- online w ZSS. "Kariera na rynku finansowym"- to temat kolejnej lekcji ekonomii online, w której uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w ramach projektu EduAkcja.

Mamy nadzieję, że nasi uczniowie poprzez poszerzenie treści z zakresu podstaw przedsiębiorczości nie będą mieć kłopotów na rynku finansowym w podejmowaniu decyzji ekonomicznych w przyszłości.