Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
PRAKTYKI ZAWODOWE

Wniosek o usprawiedliwienie/zwolnienie z zajęć może być składany wyłącznie na druku, którego wzór jest dostępny w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły. Uczeń zobowiązany jest złożyć wypełniony przez rodziców lub samodzielnie (jeśli jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych), nie później niż w terminie 3 dni od pierwszego dnia powrotu do szkoły. Zwolnienie z lekcji może nastąpić tylko z ważnych powodów. Gdy uczeń w danym dniu opuszcza godziny lekcyjne, następujące po godzinach zajęć, na których uczeń był obecny, wniosek o zwolnienie z zajęć przedkłada do akceptacji wychowawcy klasy. Po otrzymaniu zgody uczeń może opuścić szkołę. Podczas nieobecności wychowawcy, zgody na zwolnienie udziela dyrektor dyżurujący. Uczeń przekazuje podpisany przez dyrektora wniosek do biblioteki i może opuścić szkołę.

 

POBIERZ WNIOSEK

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo