Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
Elektromechanik pojazdów samochodowych

IMG 9105 ele

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 (3-letnia):  kształcąca w zawodach ELEKTROMECHANIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH.

Najważniejsze cechy, predyspozycje jakie powinien posiadać kandydat:

- posiadanie zamiłowań i uzdolnień technicznych i manualnych;

- zainteresowanie techniczne;

- koordynacja zmysłowo-ruchowa;

- wyobraźnia przestrzenna;

- podzielność uwagi;

- szybka orientacja i spostrzegawczość;

- zdolność koncentrowania uwagi;

- odporność na warunki środowiska pracy;

- poprawność językowa w komunikowaniu się;

- umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej;

- precyzja;

- dobra kondycja fizyczna;

- umiejętność pracy w grupie;

- znajomość języków obcych.

Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się w Warsztatach Szkolnych oraz w stacjach serwisowych - w zależności od patronatu klasy (OPEL, PEUGEOT, RENAULT, FIAT, SKODA, CITROEN). Po ukończeniu nauki, absolwenci mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i rozpocząć swoją karierę zawodową. Mocno zmotoryzowany Poznań, z przebiegającą przez niego autostradą oraz licznymi zakładami motoryzacyjnymi stwarzają szanse dla uczniów "samochodówki" na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie.

Szkoła kształci przede wszystkim w zawodach usługowych. Nasi uczniowie pracują głównie w stacjach serwisowych, niezależnych warsztatach obsługi i naprawy pojazdów oraz w transporcie kołowym.

Elektromechanik pojazdów samochodowych będzie zajmował się przede wszystkim wykrywaniem i usuwaniem usterek obdwodów elektrycznych i elektronicznych w pojazdach. Coraz większa elektronizacja, powoduje że elektromechanicy są poszukiwani na rynku pracy i coraz lepiej opłacani.

Wszechstronna wiedza techniczna, obejmująca zagadniania związane z mechaniką, elektromechaniką, elektroniką i informatyką, daje naszym uczniom kompetencje umożliwiające pracę również w zawodach pokrewnych, poszukiwanych na rynku pracy.

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo