Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
Projekty unijne

"Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych szansą na rozwój zawodowy uczniów w Poznaniu"

Projekt realizowany przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania w okresie od 15 października 2008r. do 15 września 2010r.

W roku szkolnym 2008/2009 udało nam się, dzięki współpracy z dyrektorami, nauczycielami, psychologami i pedagogami z 20 poznańskich szkół zawodowych biorących udział w projekcie, zrekrutować do udziału w projekcie około 3400 uczniów ww. szkół. Większość z uczniów przeszło już ankiety i testy psychologiczne stanowiące podstawę do dalszych działań doradczych skierowanych indywidualnie do każdego z nich. Rozpoczęto także przeprowadzanie szkoleń pt. "Lekcje przedsiębiorczości" skierowanych do uczniów biorących udział w projekcie. Ponadto w marcu br. 106 nauczycieli - wychowawców klas biorących udział w projekcie oraz 27 psychologów i pedagogów szkolnych wzięło udział w 3 dniowych szkoleniach . Ich tematem był zakres działań projektowych, zastosowane narzędzia badawcze i ewaluacyjne, jak również sposób ich praktycznego wykorzystania w codziennej pracy dydaktycznej. Uczestnicy szkoleń zostali także zapoznani z tematyką diagnozy osobowościowo-zawodowej uczniów i jej znaczeniem we wspieraniu uczniów w podejmowaniu ważnych decyzji życiowych i zawodowych. Aktualnie, dla uczniów, którzy przeszli ankiety i testy psychologiczne opracowywane są profile osobowościowo-zawodowe .

W roku szkolnym 2009/2010 planowane są następujące działania:

- Indywidualne sesje doradcze dla uczniów.

Spotkania te będą przygotowane specjalnie dla każdego ucznia na bazie sporządzonych wcześniej profili osobowościowo-zawodowych . W rezultacie dla każdego ucznia w trakcie 3 spotkań indywidualnych wypracowane zostanie indywidualne portfolio , w formie segregatora zawierającego wyniki badań, osobiste profile, plany działań, dokumenty aplikacyjne oraz bogate informacje na temat rynku pracy i świata zawodów.

- Cykl szkoleń dla uczniów w zakresie kształtowania i wykorzystania postaw oraz umiejętności przedsiębiorczych. Szkolenia prowadzone będą w 3 etapach przez ekspertów Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Etap 1. skierowany jest do 3200 uczniów, etap 2. do 10% - 320 osób, etap 3. do 17 uczniów, którzy założą swoją firmę w AIP. Całość szkoleń skupiona będzie na tematyce rozwoju kompetencji przedsiębiorczych: pobudzenie kreatywności, szkolenia z prawa i finansów w firmie, analizy rynku, pisania biznes planów, prowadzenie działalności w AIP, finansowania działalności, coaching indywidualny.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.2 PO KL "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu i jest współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt, o którym mowa, a tym samym wysiłek szkolnych psychologów, pedagogów i nauczycieli koncentruje się na zdolnościach, predyspozycjach i ukrytych talentach wszystkich uczniów oraz wypracowaniu indywidualnych planów wykorzystania odkrytych walorów w przyszłym życiu osobistym i zawodowym. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo