Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
Projekty unijne

CZAS NA PROFESJONALISTÓW – PODNIESIENIE JAKOŚCI PROCESU KSZTAŁCENIA UCZNIÓW POZNAŃSKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH

KAPITAL LUDZKIEUEFS cent-kolor

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu 01.11.2009r. - 01.08.2011r.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia uczniów szkół zawodowych – Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Handlowych, Zespołu Szkół Łączności, Zespołu Szkół Komunikacji w latach 2009-2011.

Cele szczegółowe projektu to:

    Podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudniania w zawodach: technik elektronik, technik informatyk, technik logistyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk poprzez wyposażenie 4 zespołów szkół zawodowych w Poznaniu w nowoczesne materiały dydaktyczne.
    Wzbogacenie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Poznaniu poprzez wdrożenie nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem kształcenia zdalnego.
    Podniesienie kwalifikacji zawodowych 24 nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez nabycie umiejętności obsługi platformy Moodle.
    Efektywne przygotowani uczniów do egzaminów zawodowych zewnętrznych.
    Wzrost umiejętności uczniów w poruszaniu się po rynku lokalnych.

Rezultaty twarde projektu:

    225 uczniów podniesie swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych z przedmiotów zawodowych.
    225 uczniów nabędzie umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy.
    225 uczniów skorzysta z materiałów dydaktycznych zamieszczonych na platformie edukacyjnej Modle.
    225 uczniów skorzysta z warsztatów edukacyjno-zawodowych.

Rezultaty miękkie projektu:

    Zwiększenie motywacji uczniów do kształcenia w zawodach: technik elektronik, technik informatyk, technik logistyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk dzięki podniesieniu atrakcyjności oferty edukacyjnej.
    Wzrost umiejętności współpracy uczniów w zespołach interdyscyplinarnych.
    Poprawa wyników nauczania przedmiotów zawodowych i praktycznej znajomości zagadnień zawartych w programie nauczania.
    Rozwój umiejętności komunikacyjnych.

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo