Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
Projekty unijne

W dniu 15.02.2016 r   w Zespole Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu przygotowanie kulturowe dla nauczycieli planowanych do odbycia praktyk Job Shadowing i uczniów planowanych do odbycia staży w szkole GARAC  we Francji.

W dniach od 26 do 30 września 2016 r. pięcioosobowa kadra nauczycielska Zespołu Szkół Samochodowych brała udział w szkoleniu w  GARAC 3 Boulevard Galliéni Francja dla mobilności kadry w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z jego harmonogramem oraz systemem kształcenia zawodowego we Francji. Następnie zwiedzili szkołę, warsztaty, pracownię oraz poznali firmy współpracujące ze szkołą, a także poznali jej najbliższy region. Podczas pierwszych dni szkolenia uczestnicy obserwowali organizację i sposób prowadzenia zajęć w szkole i w warsztatach, w tym system wykonywania pracy przez ucznia „krok po kroku”). Kadra uczestnicząca w szkoleniu zapoznała się z wyposażeniem dydaktycznym i specjalistycznym pracowni szkolnych, zwracając uwagę na przygotowania do prowadzenia zajęć z zakresu pojazdów hybrydowych i elektrycznych. W ramach praktyk szkoleniowych typu job shadowing uczestniczyli w wybranych zajęciach dydaktycznych w szkole i na warsztatach, podczas których poznawali szczegółowo treści kształcenia uwzględniające alternatywne źródła napędu pojazdów samochodowych. W kolejnych dniach szkolenia uczestnicy brali udział w pracy stacji serwisowej, podczas której zapoznawali się z systemem zarządzania, obiegiem dokumentacji, a także obserwowali organizację i realizację szkolenia  uczniów podczas praktyk. Ważnym punktem szkolenia było także zorganizowane seminarium dotyczące aktywizujących metod kształcenia pracy z uczniami mającymi trudności w nauce, z dysfunkcjami oraz wymagającymi motywowania. Kadra nauczycielska została również zapoznana z programem ochrony środowiska, który obejmował przede wszystkim segregację i utylizację odpadów w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie serwisu samochodowego z uwzględnieniem alternatywnych źródeł napędu. Ostatni dzień  pobytu to  podsumowanie oraz oficjalne zakończenie wizyty partnerskiej, podczas którego uczestnicy otrzymali certyfikaty, potwierdzające ich udział w szkoleniu  oraz dokumenty Europass-Mobflność.

 

W dniu 16.02 i 17.02.2016 r  w Zespole Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu zespół projektowy wspólnie z partnerami z Francji zorganizował wspólne warsztaty przygotowawcze dotyczące informacji o szkole, tradycji, kulturze miejscu  i środowisku  odbywania stażu.
 
 
 

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo