Od dziś można odbierać świadectwa maturalne oraz wyniki egzaminu maturalnego.