Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
EGZAMIN ZAWODOWY

Wniosek o usprawiedliwienie/zwolnienie z zajęć może być składany wyłącznie na druku, którego wzór jest dostępny w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły. Uczeń zobowiązany jest złożyć wypełniony przez rodziców lub samodzielnie (jeśli jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych), nie później niż w terminie 3 dni od pierwszego dnia powrotu do szkoły. Zwolnienie z lekcji może nastąpić tylko z ważnych powodów. Gdy uczeń w danym dniu opuszcza godziny lekcyjne, następujące po godzinach zajęć, na których uczeń był obecny, wniosek o zwolnienie z zajęć przedkłada do akceptacji wychowawcy klasy. Po otrzymaniu zgody uczeń może opuścić szkołę. Podczas nieobecności wychowawcy, zgody na zwolnienie udziela dyrektor dyżurujący. Uczeń przekazuje podpisany przez dyrektora wniosek do biblioteki i może opuścić szkołę.

 

POBIERZ WNIOSEK

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

tip     mpk

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo