Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
Technik pojazdów samochodowych

Do Branżowej Szkoły II stopnia przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli Branżową Szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do BSII. Kandydat musi posiadać:

1. Świadectwo ukończenia BSI
2. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w BSI, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w BSII, do której ubiega się o przyjęcie;
3. Zaświadczenie lekarskie

Na lata 2020/2021-2022/2023 na semestr pierwszy klasy I publicznej BSII przyjmuje się również kandydatów, którzy są ABSOLWENTAMI dotychczasowej ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ, którzy swoje kształcenie rozpoczęli w tej szkole od roku 2012/2013.

SPOSÓB KSZTAŁCENIA W BSII: może być prowadzone w formie dziennie, stacjonarnej lub zaocznej. Liczbę godzin z zakresu kształcenia ogólnego dla poszczególnych form określa ramowy plan nauczania. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie są prowadzone w ramach KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO.

Ukończenie BSII umożliwia uzyskanie DYPLOMU ZAWODOWEGO w zawodzie nauczanym na poziomie TECHNIKA, po zdaniu egzaminu zawodowego, w danym zawodzie oraz uzyskanie ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI po zdaniu egzaminu maturalnego. Możliwa jest kontynuacja nauki na uczelniach wyższych.

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

tip     mpk

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo