Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
Projekty unijne

leonardo rgb

Tytuł projektu:

Rewelacja: SZKOŁA - UCZEŃ - PRACODAWCA ELASTYCZNOŚĆ KADRY WOBEC ZMIAN NA RYNKU PRACY

Czas trwania projektu 0d 01.09.2007 do 31.12.2008r.

Projekt jest częścią przedsięwzięcia dotyczącego współpracy zawodowych szkół partnerskich z Finlandii, Austrii, Polski i Izby Rzemieślniczej z Niemiec, w zakresie staży uczniów i wymian nauczycieli. Projekt jest dla nauczycieli i pracowników serwisów (koszty własne polskich partnerów). Celem jest wymiana doświadczeń i informacji między partnerami w zakresie nauczania specjalizacji - mechatroniki pojazdowej. Wdrożenie nowych treści, technologii i metod podniesie jakość i efektywność nauczania zgodnie z potrzebami rynku pracy. Zmodyfikowany przez nas program nauczania w zawodzie technik mechanik jest innowacyjny, a specjaliści poszukiwani na rynku pracy. Nowe kompetencje są ważne dla uczniów, którzy będą pracownikami serwisów samochodowych lub założą firmę. Uczestnicy będą brali udział w procesie nauczania u partnerów i korzystali z opracowań, materiałów i pomocy dydaktycznych, brakujących na naszym rynku. Pracownicy serwisów podniosą swoje kwalifikacje pedagogiczne a w efekcie jakość, organizację i styl pracy uczniów. Zorganizujemy 1- i 2-tygodniowe wymiany dla sześciu grup 5-9 osobowych. Efektem projektu będą zmiany w metodyce nauczania i planach dydaktycznych zajęć specjalizacyjnych. Wprowadzimy zagadnienia związane z obsługą klienta i słownictwo techniczne w języku obcym. Wyrobimy dobre nawyki i postawy wobec środowiska. Nauczyciele będą sprawnie posługiwać się językiem obcych i wypracują metody motywowania uczniów z dysfunkcjami, aby mogli znaleźć pracę.

Opis projektu- POBIERZ

 

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

tip     mpk

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo