Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
Projekty unijne

leonardo rgb

„REWELACJA: SPRZĘŻENIE UCZEŃ - SZKOŁA - PRACODAWCA GWARANCJĄ SUKCESU NA RYNKU PRACY” – to projekt, realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie - LLP” 2007-2013, przez Zespół Szkół Samochodowych w Poznaniu. Projekt zakładał umożliwienie odbycia stażu zagranicznego przez uczniów naszej szkoły u partnerów zagranicznych (Siegfried Marcus Berufsschule, Jyväskylän Ammatiopisto, Handwerkskammer Frankfurt /Oder/).

Przed wyjazdem na staż zagraniczny, wytypowani uczniowie uczestniczyli w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego i niemieckiego, przygotowania zawodowego i kulturowego. Staż był realizowany w trzech grupach, w okresie od 01 marca 2009r. do 21 marca 2009r. Dwie grupy sześcioosobowe odbywały staż w Austrii i w Finlandii, natomiast do Niemiec wyjechała jedna grupa piętnastoosobowa.

Staż zagraniczny uczniów zakończył się pełnym sukcesem w realizacji założonych celów projektu. Uczniowie poszerzyli swoje wiadomości z zakresu przygotowania zawodowego, znajomości języka obcego (w tym zawodowego), poznania kultury innych narodów. Częsta konieczna współpraca w zespołach wielonarodowych, wykazała dobre przygotowanie naszych uczniów, nie tylko pod względem zawodowym, ale także pod względem dojrzałości emocjonalnej, koleżeńskości. Nasi uczniowie pozostawili poza granicami kraju dobre opinie o naszej szkole, Zespole Szkół Samochodowych w Poznaniu, o swoich umiejętnościach

i przygotowaniu zawodowym oraz o wysokim poziomie kultury osobistej. Odbycie stażu przez uczniów zostało uhonorowane przez partnerów zagranicznych wydaniem odpowiednich dyplomów i certyfikatów. Uwieńczeniem podwyższania kwalifikacji w formie stażu zagranicznego, będzie dokument EUROPASS MOBILITY, otwierający europejską ścieżkę kształcenia ucznia.

 

Opis projektu- POBIERZ

 

 

 

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

tip     mpk

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo