Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
Projekty unijne

KAPITAL LUDZKI EUEFS cent-kolor

"Dążymy do perfekcji"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu 01.05.2009r. - 30.04.2011r.

Projekt zakłada wprowadzenie innowacyjnej formy nauczania -kształcenia na odległość blended learning. Metoda ta umożliwi uczniom korzystanie z materiałów dydaktycznych w dowolnym czasie, i tym samym pozwoli na dostosowanie tempa nauki do indywidualnych predyspozycji. Będzie również alternatywą dla tradycyjnych form nauczania, wobec których uczniowie wykazują duże zniechęcenie. Zatem umożliwi wzrost zainteresowania nauką poprzez przekazywanie treści programowych za pomocą nowoczesnej metody kształcenia. Uczniowie będą mogli korzystać z materiałów dydaktycznych podczas nauki w domu za pośrednictwem komputera i Internetu (uczniowie nie posiadający komputera z dostępem do Internetu, będą mogli korzystać z platformy w szkole - centrum multimedialne, biblioteka szkolna.

Cel ogólny projektu– zwiększenie atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół Samochodowych w zawodzie Technik Pojazdów Samochodowych poprzez wdr

ożenie innowacyjnej formy nauczania – kształcenie na odległość (platforma e-learningowa, metoda blended – learning).

Na realizację celu ogólnego wpłyną następujące cele szczegółowe:

Cel 1 - zwiększenie dostępu uczniów do materiałów dydaktycznych,

Cel 2 – poprawa średnich ocen z przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego i niemieckiego zawodowego i matematyki, a także pośrednio zwiększenie wskaźnika zdawlaności egzaminów zewnętrznych,

Cel 3 - poszerzenie i utrwalenie wiedzy oraz podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez wyposażenie uczniów i szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne,

Cel 4 – podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej szkoły(przeszkolenie w zakresie obsługi i administrowania platformą e-learningową).

Rezultaty projektu:

-stały i bezpośredni dostęp do materiałów dydaktycznych przez uczestników projektu,

-podniesienie poziomu średnich ocen z przedmiotów zawodowych przez uczniów objętych wsparciem,

-podniesienie wskaźnika ocen śródrocznych i końcoworocznych z języka niemieckiego i angielskiego zawodowego oraz matematyki –uczniów objętych wsparciem

-podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 21 nauczycieli w zakresie obsługi platformy e-learningowej (poznanie alternatywy tradycyjnego nauczania), dodatkowo jeden nauczyciel nabędzie umiejętność w zakresie administrowania platformą.

Rezultaty miękkie projektu:

-zwiększenie motywacji do nauki dzięki możliwości korzystania z innowacyjnej metody nauczania blended learning

-poprawa systematyczności w nauce poprzez ciągły dostęp do materiałów dydaktycznych,

-podniesienia atrakcyjności nauczania.

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

tip     mpk

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo