Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
Projekty unijne

"Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych szansą na rozwój zawodowy uczniów w Poznaniu"

Projekt realizowany przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania w okresie od 15 października 2008r. do 15 września 2010r.

W roku szkolnym 2008/2009 udało nam się, dzięki współpracy z dyrektorami, nauczycielami, psychologami i pedagogami z 20 poznańskich szkół zawodowych biorących udział w projekcie, zrekrutować do udziału w projekcie około 3400 uczniów ww. szkół. Większość z uczniów przeszło już ankiety i testy psychologiczne stanowiące podstawę do dalszych działań doradczych skierowanych indywidualnie do każdego z nich. Rozpoczęto także przeprowadzanie szkoleń pt. "Lekcje przedsiębiorczości" skierowanych do uczniów biorących udział w projekcie. Ponadto w marcu br. 106 nauczycieli - wychowawców klas biorących udział w projekcie oraz 27 psychologów i pedagogów szkolnych wzięło udział w 3 dniowych szkoleniach . Ich tematem był zakres działań projektowych, zastosowane narzędzia badawcze i ewaluacyjne, jak również sposób ich praktycznego wykorzystania w codziennej pracy dydaktycznej. Uczestnicy szkoleń zostali także zapoznani z tematyką diagnozy osobowościowo-zawodowej uczniów i jej znaczeniem we wspieraniu uczniów w podejmowaniu ważnych decyzji życiowych i zawodowych. Aktualnie, dla uczniów, którzy przeszli ankiety i testy psychologiczne opracowywane są profile osobowościowo-zawodowe .

W roku szkolnym 2009/2010 planowane są następujące działania:

- Indywidualne sesje doradcze dla uczniów.

Spotkania te będą przygotowane specjalnie dla każdego ucznia na bazie sporządzonych wcześniej profili osobowościowo-zawodowych . W rezultacie dla każdego ucznia w trakcie 3 spotkań indywidualnych wypracowane zostanie indywidualne portfolio , w formie segregatora zawierającego wyniki badań, osobiste profile, plany działań, dokumenty aplikacyjne oraz bogate informacje na temat rynku pracy i świata zawodów.

- Cykl szkoleń dla uczniów w zakresie kształtowania i wykorzystania postaw oraz umiejętności przedsiębiorczych. Szkolenia prowadzone będą w 3 etapach przez ekspertów Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Etap 1. skierowany jest do 3200 uczniów, etap 2. do 10% - 320 osób, etap 3. do 17 uczniów, którzy założą swoją firmę w AIP. Całość szkoleń skupiona będzie na tematyce rozwoju kompetencji przedsiębiorczych: pobudzenie kreatywności, szkolenia z prawa i finansów w firmie, analizy rynku, pisania biznes planów, prowadzenie działalności w AIP, finansowania działalności, coaching indywidualny.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.2 PO KL "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu i jest współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt, o którym mowa, a tym samym wysiłek szkolnych psychologów, pedagogów i nauczycieli koncentruje się na zdolnościach, predyspozycjach i ukrytych talentach wszystkich uczniów oraz wypracowaniu indywidualnych planów wykorzystania odkrytych walorów w przyszłym życiu osobistym i zawodowym. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

tip     mpk

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo