Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
Projekty unijne

CZAS NA PROFESJONALISTÓW – PODNIESIENIE JAKOŚCI PROCESU KSZTAŁCENIA UCZNIÓW POZNAŃSKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH

KAPITAL LUDZKIEUEFS cent-kolor

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu 01.11.2009r. - 01.08.2011r.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia uczniów szkół zawodowych – Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Handlowych, Zespołu Szkół Łączności, Zespołu Szkół Komunikacji w latach 2009-2011.

Cele szczegółowe projektu to:

    Podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudniania w zawodach: technik elektronik, technik informatyk, technik logistyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk poprzez wyposażenie 4 zespołów szkół zawodowych w Poznaniu w nowoczesne materiały dydaktyczne.
    Wzbogacenie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Poznaniu poprzez wdrożenie nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem kształcenia zdalnego.
    Podniesienie kwalifikacji zawodowych 24 nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez nabycie umiejętności obsługi platformy Moodle.
    Efektywne przygotowani uczniów do egzaminów zawodowych zewnętrznych.
    Wzrost umiejętności uczniów w poruszaniu się po rynku lokalnych.

Rezultaty twarde projektu:

    225 uczniów podniesie swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych z przedmiotów zawodowych.
    225 uczniów nabędzie umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy.
    225 uczniów skorzysta z materiałów dydaktycznych zamieszczonych na platformie edukacyjnej Modle.
    225 uczniów skorzysta z warsztatów edukacyjno-zawodowych.

Rezultaty miękkie projektu:

    Zwiększenie motywacji uczniów do kształcenia w zawodach: technik elektronik, technik informatyk, technik logistyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk dzięki podniesieniu atrakcyjności oferty edukacyjnej.
    Wzrost umiejętności współpracy uczniów w zespołach interdyscyplinarnych.
    Poprawa wyników nauczania przedmiotów zawodowych i praktycznej znajomości zagadnień zawartych w programie nauczania.
    Rozwój umiejętności komunikacyjnych.

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

tip     mpk

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo