Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
Projekty unijne

motocyklowy z pasja

MECHANIK MOTOCYKLOWY Z PASJĄ
Okres realizacji projektu 01.10.2011r. - 30.06.2015r.

Zespół Szkół Samochodowych jest jedyną placówką oświatową w Poznaniu, której oferta edukacyjna szkoły umożliwia uczniom zdobycie jednego zawodu w ramach jednego kierunku. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu stwierdzono wśród uczniów:
- brak perspektyw na przyszłość, często wynikające z obawy przed niemożnością znalezienia zatrudnienia w nowym zawodzie,
- brak kompleksowej wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej (szczególnie pożądanej przez pracodawców),
- niska motywacja oraz brak wiary we własne możliwości.
Niniejszy projekt jest odpowiedzią na omówione powyżej kwestie problemowe.
Kwota dofinansowania- 833 101,00 zł
Cel ogólny projektu – podniesienie zdolności 72 uczniów ZSS do zatrudnienia poprzez zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w zakresie mechaniki pojazdów jednośladowych oraz efektywny program doradztwa zawodowego od 01.10.2012 do 30.06.2015r.
Cele szczegółowe:
- podniesienie nowych zdolności zawodowych w zakresie mechaniki pojazdów jednośladowych,
- zwiększenie kapitału zawodowego 72 uczniów poprzez zdobycie kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie mechaniki pojazdów jednośladowych,
- zdobycie umiejętności w zakresie naprawy i renowacji ,,starych motocykli” poprzez udział w cyklu zajęć praktycznych,
- rozwinięcie umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej kariery zawodowej oraz swobodnego poruszania się na rynku pracy.


Program skierowany jest do 72 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych, klas drugich Technikum Samochodowego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Podniesienie nowych zdolności zawodowych w zakresie mechanika pojazdów jednośladowych będzie możliwe poprzez bezpłatne uczestnictwo w cyklu zajęć teoretycznych i praktycznych oraz praktyki zawodowe u pracodawcy. Wzbogacona zostanie oferta edukacyjna szkoły o możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie mechaniki pojazdów jednośladowych, zdobycie umiejętności w zakresie naprawy i renowacji ,,starych motocykli” poprzez udział w cyklu zajęć praktycznych, równolegle z zawodem, który oferuje szkoła w ramach programu nauczania, oraz efektywne doradztwo zawodowe.

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

tip     mpk

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo