Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
Projekty unijne

JuniorMechanicKonkurs organizowany jest corocznie na przełomie maja i czerwca.  Jego historia sięga 2000 roku, kiedy to odbył się po raz pierwszy  w Brnie (Czechy). Brały w nim wtedy udział reprezentacje 6 krajów. W kolejnych latach liczba uczestników wzrastała tak, że w chwili obecnej uczestniczą w konkursie reprezentacje 11 krajów: Austrii, Czech, Francji, Litwy, Macedonii, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Turcji i Węgier. Reprezentacja naszej szkoły bierze w nim udział od 2009 roku, kiedy odbywał się w Wilnie (na Litwie), od tego czasu odnieśliśmy na nim wiele sukcesów. Konkurs jest okazją do spotkań dla dyrektorów i nauczycieli zawodu, co owocuje wymianą doświadczeń z zakresu kształcenia zawodowego, jak i wzajemnym poznaniem się młodzieży różnych krajów, która realizuje swe pasje związane z motoryzacją.
Dodatkowo uczestnicy mają możliwość poznania kultury innych narodów oraz doskonalenia znajomości języków obcych (obowiązuje język angielski).
Pierwszego dnia uczestnicy zmagają się z trudnym testem teoretycznym (100 zadań testowych z możliwością kilku prawidłowych odpowiedzi – do rozwiązania w czasie jednej godziny). Kolejny dzień stoi pod znakiem zadań praktycznych, obejmujących obsługę, diagnostykę i naprawę coraz bardziej zaawansowanych technologicznie samochodów. Konkursowy dzień zadań praktycznych jest niezwykle wyczerpujący dla uczestników, do wykonania jest 8-9 zadań w czasie 30 minut na każde, a ich tematyka jest bardzo szeroka. Dodatkowym utrudnieniem jest bardzo różne wyposażenie stanowisk konkursowych - niektóre ze znajdujących się na nich urządzeń uczestnicy widzą po raz pierwszy. W skład komisji sędziowskich wchodzą nauczyciele zawodu wszystkich zaprzyjaźnionych szkół. W trakcie spotkania dyrektorów prezentowany jest dorobek i „warsztat pracy" organizatora; przyjmuje się też ustalenia co do organizacji kolejnej edycji konkursu.

 

WILNO 2009

       W Wilnie pojawiliśmy się po raz pierwszy na konkursie, na razie w charakterze obserwatorów. Naszą szkołę reprezentowali Jakub Chudzicki i Karol Futyma - choć nie brali udziału w klasyfikacji punktowej, zadania konkursowe zrealizowali bardzo dobrze i niczym nie ustępowali w wiedzy teoretycznej i umiejętnościach praktycznych swoim kolegom z pozostałych ekip zagranicznych. Zdobyte doświadczenie na konkursie, szczególnie w zakresie jego organizacji, okazało się niezwykle cenne, ponieważ ustalono, że kolejna edycja konkursu w 2010 roku, odbędzie się u nas w Poznaniu.

POZNAŃ 2010

       Dziesiąta edycja konkursu Automechaniker Junior odbył się w naszej szkole, w dniach 26-29 maja 2010 r. Gościliśmy zespoły konkursowe z 7  szkół samochodowych Europy (Litwa, Czechy, Słowacja, Węgry, Macedonia, Austria i Turcja).  Było to dla nas ogromne przedsięwzięcie organizacyjne - należało przygotować takie same zadania konkursowe dla wszystkich uczestników w ich ojczystych językach; zorganizować 16 stanowisk do części praktycznej konkursu oraz przyjąć gości zjeżdżających się samochodami i samolotami z różnych kierunków Europy. Wsparcia finansowego udzielił nam Wydział Oświaty UM w Poznaniu, natomiast współpracujące ze szkołą serwisy samochodowe pomogły organizacyjnie i ufundowały wiele cennych upominków dla uczestników. Na konkursie naszą szkołę reprezentowali Paweł Skrodzki oraz Michał Skrzypczak - osiagnęli bardzo wysokie wyniki punktowe. Ponieważ przyjęto zasadę, że organizatorzy nie biorą udziału w ostatecznej klasyfikacji punktowej, nie stanęli "na pudle" - a byłoby I i III miejsce.

ISTAMBUŁ 2013

SKOPJE 2014

EGGENBURG 2015

PARYŻ 2016

 

LJUBLJANA 2017

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

tip     mpk

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo