Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
Projekty unijne

  proj

Tytuł projektu: „Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSS, ZSK, ZSO oraz CKZiU z terenu Miasta Poznania”

Okres realizacji projektu: 08.12.2020 – 31.03.2021

Całkowita wartość projektu: 483 094,58 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 410 630,39 zł

Projekt realizowany przez Miasto Poznań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Celem projektu jest zapobieganie/łagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zakup i dostawę sprzętu przeznaczonego do prowadzenia nauki w formie zdalnej, w postaci 78 laptopów z oprogramowaniem dla 54 nauczycieli i 24 uczniów, a także zakup 10 tabletów dla uczniów z 6 szkół wchodzących w skład 3 zespołów szkół ora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie miasta Poznania.

Efektem zrealizowanych w ramach projektu zadań będzie wzrost jakości kształcenia zawodowego szkół dzięki doposażeniu niezbędnemu do prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz do celów kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół zlokalizowanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, których organem prowadzącym jest Miasto Poznań:

 1. Zespół Szkół Samochodowych im. inż. T. Tańskiego w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142, 61-139 Poznań , w tym:
  • Technikum Samochodowe
 2. Zespół Szkół Komunikacji im. H. Cegielskiego w Poznaniu, ul. Fredry 13, 61-701 Poznań, w tym:
 • Technikum Komunikacji
 1. Zespół Szkół Odzieżowych im. W Reymonta w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 17, 61-863 Poznań, w tym:
  • Technikum Odzieżowo - Usługowe
  • Branżowa Szkoła I Stopnia
 2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu, ul. Jawornicka 1, 60-161 Poznań, w tym:
  • Technikum Elektroniczno -Mechaniczne
  • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

tip     mpk

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo