Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
Projekty unijne
O PROJEKCIE

Edu Pasja Sp. z o.o. realizuje w partnerstwie z Zespołem Szkól Samochodowych im. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu projekt pn.: „Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku pracy” nr RPWP.08.03.01-30-0032/19

 

Projekt współfiansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

Wartość projektu: 312 600,00zł

Wartość dofinansowania w kwocie 281 340,00zł, w tym ze środków europejskich: 265 710,00zł, ze środków dotacji celowej 15 630,00zł

Okres realizacji: 30.06.2020 – 30.09.2021

Udział w projekcie jest bezpłatny

Celem projektu jest nabycie kompetencji zawodowych w zakresie lakiernictwa samochodowego, oraz zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego w rzeczywistym środowisku pracy przez 40 uczniów (39M/1K) stanowiących grupę docelową projektu

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących form wsparcia:

- kompleksowe szkolenie z zakresu lakiernictwa samochodowego (zrealizuje Edu Pasja Sp. z o.o.)

- organizację staży/praktyk zawodowych u pracodawców/przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej (zrealizuje Partner- Zespół Szkól Samochodowych w Poznaniu)

  1. Szkolenie zawodowe z lakiernictwa samochodowego w wymiarze 120h na grupę ( 4gr. każda po 10 osób).

Efekty szkolenia: nabycie kompetencji zawodowych w zakresie lakiernictwa przez 40 uczniów  ZSS (39M/1K) zwiększających ich szanse na przyszłe zatrudnienie, wyposażenie uczniów w kompleksową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu lakiernictwa, pożądane na rynku pracy. Po ukończeniu szkolenia uczniowie przystąpią d egzaminu zewnętrznego potwierdzającego nabycie kompetencji w zakresie lakiernictwa samochodowego i uprawniającego do podjęcia pracy na stanowisku lakiernika.

  1. Staże/praktyki zawodowe- uczniowie odbędą 150h staże/ praktyki zawodowe, które zostaną zrealizowane u pracodawców/przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej. Za udział w stażu/ praktyce uczniowie otrzymają stypendium stażowe.

Efekt staży/praktyk:  doskonalenie umiejętności. praktycznych nabytych podczas szkolenia zawodowego z zakresu lakiernictwa samochodowego i zdobycie przez 40 uczniów

pożądanego doświadczenia zawodowego, zapoznanie się ze standardami i wymogami w zakresie lakiernictwa obowiązującymi na rynku pracy

Rekrutacja prowadzona będzie w Zespole Szkół Samochodowych w Poznaniu

Kryteria rekrutacji:

(1) kryteria formalne: status ucznia/uczennicy ZSS

(2) kryterium merytoryczne: wybór uczniów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez nauczyciela przedmiotów zawodowych weryfikującej motywy dla których uczeń chce

wziąć udział w projekcie/opcjonalnie test umiejętności praktycznych - uczniowie z najlepszymi wynikami z testu zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie.

(3) pierwszeństwo udziału kobiet: w celu ich aktywizacji, przełamywania stereotypów w zakresie podziału na typowo męskie i żeńskie zawody - kwalifikacja do projektu bez konieczności spełnienia kryteriów merytorycznych

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

tip     mpk

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo