W dniu 26.04 dla kl. 3ap odbyła się wyjątkowa lekcja ekonomii online prowadzona przez prof. dr hab. Krzysztofa Jajuge z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na temat oszczędzania I inwestowania w ramach programu EduAkcja. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie podejmować będą racjonalne decyzję ekonomiczne w dorosłym życiu.