Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
EGZAMIN ZAWODOWY

 

 

Sesja styczeń-luty 2020 .

Pobierz szczegółowy harmonogram części pisemnej - kliknij.

Pobierz szczegółowy harmonogram części praktycznej - kliknij.

 

 

CZĘŚĆ PISEMNA - 10 stycznia 2020 r. (piatek); sala 314 .

- godz. 1000 kwalifikacja M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

- godz. 1200, kwalifikacja M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,

- godz. 1400, kwalifikacja M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

(na egzaminy pisemne należy przynieść długopis z czarnym tuszem, dokument tożsamosci oraz ewentualnie przyjmowane leki; można posiadać kalkulator z prostymi funkcjami obliczeniowymi).

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Kwalifikacja M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych:  9 stycznia 2020 r. (czwartek), godz. 1300, sala 314  (na egzamin  należy przynieść długopis z czarnym tuszem, ołówek, gumkę do mazania oraz kalkulator z prostymi funkcjami obliczeniowymi, dokument tożsamości oraz ewentualnie przyjmowane leki).
Kwalifikacje M.12 i M.18: 17 stycznia  2020 r., zgodnie z indywidualnym harmonogramem, dostępnym powyżej. Kwalifikacja M.18 - godz. 8.00, kwalifikacja M.12 - godz. 12. 00. Na egzamin nalezy przynieśc kompletny strój warsztatowy, dokument tozsamości, długopis z czarnym tuszem oraz ewentualnie przyjmowane leki.

ZDAJĄCY WINNI ZGŁOSIĆ SIĘ NA EGZAMIN  MINIMUM 30 MIN. PRZED WYZNACZONĄ GODZINĄ JEGO ROZPOCZĘCIA.  SPÓŹNIENI (NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY) BĘDĄ MOGLI PRZYSTAPIĆ DO EGZAMINU PO PONOWNYM ZŁOŻENIU DEKLARACJI DOPIERO W NASTĘPNYCH SESJACH EGZAMINACYJNYCH !!!

Wyniki egzaminu z tej sesji zostaną ogłoszone 20 marca 2020r.; będzie można je ponadto sprawdzić poprzez stronę http://uczniowie.oke.poznan.pl/ (po otrzymaniu w sekretariacie szkoły indywidualnych loginów i haseł dostępu).

Świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będzie można odebrać od 23 marca 2020 r.,  od godz. 1000 w sekretariacie uczniowskim.

OSOBY, KTÓRE EGZAMINU NIE ZDAŁY, BĄDŹ Z RÓŻNYCH PRZYCZYN NIE PRZYSTAPIŁY DO NIEGO W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, MOGĄ W TERMINIE DO 27 MARCA 2020 R., ZŁOŻYC DEKLARACJĘ O CHĘCI PONOWNEGO PRZYSTAPIENIA DO EGZAMINU W SESJI CZERWIEC-LIPIEC 2020. PÓŹNIEJSZE ZŁOŻENIE DEKLARACJI DAJE MOŻLIWOŚĆ PONOWNEGO PRZYSTAPIENIA DO EGZAMINU W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2021.
DRUKI DEKLARACJI ORAZ ZGŁOSZENIE DO EGZAMINU - POK.7 (SEKRETARIAT UCZNIOWSKI).

 

Informatory o egzaminie zawodowym:

- technik pojazdów samochodowych (kl.3 TS - egzamin z kwalifikacji M.18;  kl.4 TS - egzamin z kwalifikacji M.12 i M.42)  -   pobierz informator

- mechanik pojazdów samochodowych (kl.3 Branżowa Szkoła I stopnia - kwalifikacja M.18) - pobierz informator

- elektromechanik pojazdów samochodowych (kl. 3 Branżowa Szkoła I stopnia - kwalifikacja M.12) - pobierz informator

- kierowca mechanik (kl.3 Branżowa Szkoła I stopnia - kwalifikacja AU.04) - pobierz informator

w-ce dyr. d\s kształcenia zawodowego

Przemysław Polowczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo