Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
EGZAMIN ZAWODOWY

Informuję, że wyniki Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie - sesja styczeń-luty 2018 r., będą dostępne w sekretariacie uczniowskim od 23 marca 2018 r. (nie udziela się informacji telefonicznej); można je ponadto sprawdzić poprzez stronę http://uczniowie.oke.poznan.pl/ (po utworzeniu indywidualnego profilu).

UWAGA!!!

Osoby, które w sesji styczeń-luty 2018 r. nie zaliczyły dowolnej części egzaminu, w terminie 23.03.2018 r. (piątek) - 30.03.2018 r. (piątek), mogą składać uzupełniającą deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu w sekretariacie szkoły na sesję czerwiec-lipiec 2018 r.

 

Terminarz Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie:  sesja czerwiec-lipiec 2018 .

 

 

CZĘŚĆ PISEMNA - 19 czerwca 2018 r. (wtorek) .

- godz. 1000 kwalifikacja M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

- godz. 1200, kwalifikacja M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,

- godz. 1400, kwalifikacja M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

(na egzaminy pisemne należy przynieść długopis z czarnym tuszem; można posiadać kalkulator z prostymi funkcjami obliczeniowymi)

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Kwalifikacja M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych:  26 czerwca 2018 r., godz. 1300, (na egzamin  należy przynieść długopis z czarnym tuszem, ołówek, gumkę do mazania oraz kalkulator z prostymi funkcjami obliczeniowymi)

Kwalifikacje M.12 i M.18: od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r., zgodnie z indywidualnym harmonogramem, który zostanie podany w terminie późniejszym; uzupełniający egzamin zostaną powiadomieni ponadto w trybie indywidualnym.

ZDAJĄCY WINNI ZGŁOSIĆ SIĘ PRZED SALĘ EGZAMINACYJNĄ 30 MIN. PRZED WYZNACZONĄ GODZINĄ ROZPOCZĘCIA EGZAMINU !!!

Wyniki egzaminu z tej sesji zostaną ogłoszone 31 sierpnia 20018 r.

 

Informatory o egzaminie zawodowym:

- technik pojazdów samochodowych (kl.3 TS - egzamin z kwalifikacji M.18;  kl.4 TS - egzamin z kwalifikacji M.12 i M.42)  -   pobierz informator

- mechanik pojazdów samochodowych (kl.3 Branżowa Szkoła I stopnia - kwalifikacja M.18) - pobierz informator

- elektromechanik pojazdów samochodowych (kl. 3 Branżowa Szkoła I stopnia - kwalifikacja M.12) - pobierz informator

w-ce dyr. d\s kształcenia zawodowego

Przemysław Polowczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo