Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
PRAKTYKI ZAWODOWE

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


1. Zasady organizacji, przebiegu oraz zaliczania praktyk zawodowych określa: „Regulamin praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu”, który stanowi Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu.

2. Termin odbywania praktyk zawodowych: 06.05 - 31.05.2019 r.

3. Klasy odbywające praktykę: 3at, 3bt, 3ct, 3dt, 3et.

4. Przydziału miejsc odbywania praktyk, na podstawie porozumień z zakładami pracy, dokonuje Z-ca kierownika WS - koordynator praktyk zawodowych.

Istnieje możliwość samodzielnego załatwienia sobie praktyki przez grupę uczniów w wybranym przez siebie miejscu (małej stacji serwisowej, zakładzie rzemieślniczym itp. - związanych z branżą motoryzacyjną). W tym celu należy udać się do potencjalnego miejsca odbywania praktyki, na specjalnie opracowanym formularzu uzyskać pisemną zgodę na odbycie praktyki od kierownika (właściciela) zakładu i przedstawić ją koordynatorowi praktyk.
Na terenie miasta Poznania praktykę w tej formie odbywać może w jednym miejscu grupa minimum trzech uczniów, poza Poznaniem - minimum dwóch uczniów (dotyczy wyłącznie uczniów zamiejscowych).
Opiekunowie praktyk zawodowych u pracodawcy muszą posiadać ukończony kurs pedagogiczny (min. 70 godz. z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godz. praktyki metodycznej).

Ustala się termin składania zgłoszeń indywidualnych o praktykę zawodową w sekretariacie uczniowskim, do dnia 11.01.2019 r. Po ww. terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Rozpatrzenie zgłoszeń indywidualnych i ostateczny przydział miejsc odbywania praktyki dokonany zostanie do dnia 03 marca 2019 r.

5. W pierwszej połowie kwietnia uczniowie otrzymają umowy oraz uzyskają pozostałe informacje związane z realizacją praktyk zawodowych.

6.Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące praktyk zawodowych zamieszczane będą w gablotach przy jadalni szkolnej i na I piętrze przy pokoju nauczycielskim lub uzyskać je można od koordynatora praktyk.

7. Uczeń przystępujący do odbywania praktyk zawodowych musi bezwzględnie być ubezpieczony, posiadać aktualne badania medycyny pracy i własną odzież ochronną.

8. Koordynatorem praktyk zawodowych jest: mgr inż. Sławomir Kowalów

Wtorek 7.00 – 19.00 Pracownia diagnostyki samochodowej (Warsztaty szkolne - sala 19) lub Gabinet nr 3;
Piątek 7.00 – 19.00 Pracownia diagnostyki samochodowej (Warsztaty szkolne - sala 19) lub Gabinet nr 3.

 

Podanie o praktyki zawodowe- POBIERZ

Wykaz serwisów współpracujących ze szkołą- POBIERZ

Zeszyt praktyk 2019- POBIERZ

Informacje ogólne- POBIERZ

Terminy i wzory dokumentów- POBIERZ

 

 

 

 

 

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo