Dla maturzystów - wyniki sesji wiosennej 05.07.2022r. (dostępne w wersji elektronicznej po zalogowaniu, loginy były wydane w czasie egzaminów - w sekretariacie uczniowskim, a bieżący rocznik otrzymał je ze świadectwami). Osoby, które nie zdały jednego przedmiotu obowiązkowego (poziom podstawowy poniżej 30%) i były obecne na wybranym przedmiocie rozszerzonym lub zgłosiły rezygnację z tego przedmiotu tytułem posiadania kwalifikacji zawodowych  mają prawo do egzaminu poprawkowego. Warunkiem przystąpienia jest złożenie stosownego oświadczenia, w formie pisemnej, do dnia 12.07.2022r. (załącznik nr 7 do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu). Wszystkie poprawkowe egzaminy maturalne odbędą się 23.08.2022r. o godzinie 9.00 (na egzamin należy się stawić o godzinie 8.15). Informacja zawierająca harmonogram z salami pojawi się na stronie szkoły po zamknięciu zgłoszenia (około15.07.2022r.). Pozostałe zasady jak w terminie majowym.

 
Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 
Strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
 
 
 
 
logo bip duze  Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Samochodowych

im. inż. Tadeusza Tańskiego

w Poznaniu

KONTAKT

TEL. +48 61 8791 241

 

Copyright

Copyright © 2023 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.