Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju z siedzibą w Pile przy ul. Różana Droga 1a informują, że realizuje projekt na terenie miasta Poznań w okresie 13.02.2023 ? 30.04.2023.
W ramach projektu oferujemy:

1.    Kurs języka polskiego dla dzieci i młodzieży - obywatelek i obywateli Ukrainy

2.    30 godzin szkolenia dla 50 uczestników projektu - 5 grup szkoleniowych po 10 uczestników w grupie

UKR