EGZAMINZAWODOWYFOTO


KOMUNIKATg

WGLĄD DO PRAC EGZAMINU ZAWODOWEGO:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że w dniach od 27 czerwca do 6 lipca br. zdający mają prawo do wglądu w treść zadań i udzielonych odpowiedzi w części pisemnej egzaminu przeprowadzanego z wykorzystaniem stanowisk komputerowych. Osoby zainteresowane proszę o kontakt w celu ustalenia wizyty.

LISTY Z PRZYDZIAŁAMI NA EGZAMIN:

Zespół Szkół Samochodowych

im. inż. Tadeusza Tańskiego

w Poznaniu

KONTAKT

TEL. +48 61 8791 241

 

Copyright

Copyright © 2022 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.