!!!!!!!!!!!!!! WAŻNE !!!!!!!!!!!!!!!

INFORMUJEMY, ŻE OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW Z MEDYCYNY PRACY

ZOSTAŁ WYZNACZONY  NA DZIEŃ

18 SIERPNIA 2023 ROKU.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE TERMIN SKŁADANIA

ORYGINAŁÓW SWIADECTWA I WYNIKÓW EGZAMINU NIE ULEGA ZMIANIE.

W/w. dokumenty muszą być dostarczone do dnia

21 LIPCA 2023 roku

NIEDOSTARCZENIE W/W. DOKUMENTÓW SKUTKUJE SKRESLENIEM Z LISTY ZAWALIFIKOWANYCH.

 
 
 
 
Nie musisz iść do szkoły pierwszego wyboru. Możesz bezpiecznie wysłać dokumenty. System pozwala na przesłanie wniosku do szkoły.
Wszystkie dokumenty należy wydrukować, podpisać oraz zeskanować (bądź zrobić wyraźne zdjęcie).
W ten sposób
prześlesz także świadectwo oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Pamiętaj, że WYPEŁNIENIE WNIOSKU NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z UDZIAŁEM W REKRUTACJI: NALEŻY KLIKNĄĆ ?ZŁÓŻ WNIOSEK?!
WYSYŁAJĄC WNIOSEK LISTEM POLECONYM (DECYDUJE TERMIN WPŁYWU DO SZKOŁY, A NIE DATA NADANIA !
PRZESŁANIE WNIOSKU MAILEM NIE JEST POPRAWNĄ FORMĄ ZŁOŻENIA WNIOSKU!

 ZALOGUJ SIĘ: ?


wypelnijwnioseknabor
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI 2023/2024:
infor1 

 

 DRZWI OTWARTE:

drzwiotwartereklama2

Ogłaszamy nabór do Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 w zawodzie Technik pojazdów samochodowych - wnioski należy składać bezpośrednio w szkole, rekrutacja nie jest prowadzona poprzez nabor.pcss.pl Jednocześnie informujemy, że klasa pierwsza Branżowej Szkoły II Stopnia zostanie otwarta w przypadku zgłoszenia się wymaganej liczby kandydatów.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BS II STOPNIA PDF

Klauzula informacyjna RODO - rekrutacja

logo bip duze  Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Samochodowych

im. inż. Tadeusza Tańskiego

w Poznaniu

KONTAKT

TEL. +48 61 8791 241

 

Copyright

Copyright © 2023 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.