CwsT1 torpedo

 

Historia szkoły

 1 września 1958 r. - Otwarcie, na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty dwóch pierwszych oddziałów Zasadniczej Szkoły Samochodowej oraz jednego oddziału Technikum 5-letniego w specjalności ?Eksploatacja i naprawa samochodów? w ramach Technikum Mechanicznego przy ul. Dzierżyńskiego 352 (obecna ul. 28 czerwca 1956 r.). Klasy Technikum prowadzone były do roku 1965, kiedy to przeniesione zostały do nowo wybudowanego budynku przy ulicy Rataje 142

1 września 1959 r. - Powierzenia stanowiska pierwszego Dyrektora Szkoły mgr inż. Wacławowi Rogalińskiemu. Otwarcie czterech oddziałów Zasadniczej Szkoły Samochodowej dla Pracujących (szkoła funkcjonowała do 1964 r.)

1 września 1961 r. - Przeniesienie siedziby szkoły (klasy Zasadniczej Szkoły Samochodowej) do budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 9 przy ulicy Łozowej 77

1 września 1962 r. - Przeniesienie siedziby szkoły (klasy Zasadniczej Szkoły Samochodowej) do budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Różanej

1 września 1963 r. - Przeniesienie siedziby szkoły (klasy Zasadniczej Szkoły Samochodowej) do budynku przy ulicy Jesionowej i równoczesne otwarcie dwóch oddziałów Technikum Samochodowego 5-letniego

21 listopada 1964 r. - Wmurowanie aktu erekcyjnego w budynku nowej szkoły, zlokalizowanej na terenie likwidowanej cegielni przy ul. Rataje 142

24 lutego 1965 r. - Uroczyste przekazanie szkole nowego budynku - pomnika 1000-lecia, połączone z nadaniem szkole imienia Marcelego Nowotki. W pierwszej wersji szkoła miała mieć nadane imię Mieszka I (zamieszczone nawet na pierwszych zaproszeniach), które ówczesne władze zmieniły w ostatniej chwili. Przeniesienie klas z ulicy Jesionowej i ulicy Dzierżyńskiego (obecnie - 28 czerwca 1956 r.)

1 września 1967 r. - Otwarcie Technikum Samochodowego 3-letniego, na podbudowie Zasadniczej Szkoły Samochodowej

28 listopada 1967 r. - Przekazanie sztandaru szkole, ufundowanego przez Wielkopolskie Zakłady Naprawy Samochodowej

1 stycznia 1968 r. - Utworzenie Warsztatów Szkolnych, jako gospodarstwa pomocniczego, w nowo wybudowanych rok wcześniej budynkach obok szkoły

1 września 1968 r. - Otwarcie Technikum Samochodowego dla Cudzoziemców (głównie Afrykanów), które funkcjonowało do 1971 r.

1 września 1969 r. - Powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół mgr inż. Jerzemu Kośmidrowi

1 września 1972 r. - Otwarcie Liceum Zawodowego nr 5. Powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół mgr inż. Aleksandrowi Góreckiemu

1 września 1975 r. - Zmiana nazwy Zespołu Szkół Zawodowych nr 7 w Poznaniu na Zespół Szkół Samochodowych w Poznaniu

4 kwietnia 1990 r. - Podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną o usunięciu imienia Marcelego Nowotki z nazwy szkoły

1 września 1990 r. - Powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół mgr inż. Zbigniewowi Krężlowi

26 listopada 1993 r. - Otwarcie klasy Technikum Samochodowego 5-letniego pod patronatem firmy TOYOTA MOTOR POLAND

1 września 1995 r.- powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół mgr inż. Markowi Gabryelewiczowi

1 stycznia 1996 r. - Przejęcie szkoły przez Miasto Poznań

18 października 1996 r. - Otwarcie klasy Zasadniczej Szkoły Samochodowej pod patronatem firmy OPEL BOŃKOWSKI

10 października 1997 r. - Otwarcie klasy Zasadniczej Szkoły Samochodowej pod patronatem firmy SKODA AUTO - JÓŹWIAK

24 października 1997 r. - Otwarcie klasy Zasadniczej Szkoły Samochodowej pod patronatem firmy OPEL SZPOT

2 październik 1998 r.- Uroczystość obchodów 40-lecia szkoły i nadanie jej imienia inż. Tadeusza Tańskiego

1 września 2002 r.- twarcie Technikum Samochodowego 4 - letniego o specjalizacji: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych Otwarcie IX Liceum Profilowanego o profilu: transportowo - spedycyjnym Otwarcie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz

15 września 2003 r.- europejskie Spotkania Młodzieży

1 września 2004 r.- Zmiana nazwy Szkoły z Technikum Samochodowego dla Dorosłych na: Technikum Uzupełniające nr 9 dla Dorosłych o specjalizacji: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

 197px Tadeusz Tański

Tadeusz Tański urodził się 11 marca 1892 roku w Warszawie. Był jednym z pierwszych polskich inżynierów, którzy podjęli próbę zaprojektowania, wykonania i produkcji samochodów w Polsce Pasję tworzenia odziedziczył niewątpliwie po ojcu Czesławie Tańskim, malarzu, konstruktorze i budowniczym samolotu, śmigłowca i szybowca "Lotnia" (w 1896 roku Czesław Tański odbył pierwszy na świecie wzlot szybowcem z terenu płaskiego).

Tadeusz Tański studiował w Paryżu w Wyższej Szkole Elektryczności, na katedrze automobilizmu i lotnictwa. Po studiach został asystentem profesora Lousia Lacoin, a następnie pracował w zakładach Renault, firmie "L. Bordon" w Paryżu i angielskiej firmie "Amstrong". Projektował: silniki spalinowe, samochody, ciągniki i sprężarki. Uzyskał w tym czasie kilka patentów. Dał się poznać jako bardzo zdolny i obdarzony niezwykłą wyobraźnią przestrzenną twórca, a jego pomysły wybiegające ponad epokę budziły zachwyt i osłupienie.

Jako 23-letni inżynier skonstruował największy na świecie 12-cylindrowy, lotniczy silnik spalinowy w układzie H o mocy 520 KM. Zaprojektował i zbudował także 2-suwowy silnik spalinowy do napędu prądnic radiostacji pokładowych w samolotach, sprężarkę silnikową do opryskiwania winnic oraz niezwykle ciekawy 4-cylindrowy 2-suwowy silnik spalinowy w układzie gwieździstym o nazwie "Wir" do napędu lekkich samolotów.

W 1919 roku Tadeusz Tański powrócił do Polski. Początkowo pracował w Głównym Urzędzie Zaopatrzenia Armii oraz Sekcji Samochodowej Ministerstwa Spraw Wojskowych, a następnie w Centralnych Warsztatach Samochodowych w Warszawie. W 1920 roku zaprojektował lekki samochód pancerny FT-B na podwoziu popularnego amerykańskiego Forda T. Wykonanie pierwszego prototypu zajęło Tańskiemu zaledwie 14 dni, a wyprodukowanych następnie 16 pojazdów odniosło duże sukcesy podczas ofensywy w wojnie polsko-radzieckiej. Niewątpliwie największym sukcesem inż. Tańskiego jest cała rodzina samochodów CWS T-1, T-2 i T-8, których był głównym konstruktorem. Zaprojektowanie bardzo nowoczesnego, górnozaworowego silnika T-1 o mocy 61 KM i pojemności 3000 cm3 zajęło mu w1922 roku niespełna 3 tygodnie. Ten pierwszy polski silnik spalinowy przewyższał wówczas pod wieloma względami produkcję innych renomowanych firm samochodowych. Sukcesem na skale światową było wykonanie bloku silnika ze stopu aluminiowo-krzemowego z mokrymi, wymiennymi tulejami. Tłoki ze stopu aluminium, korbowody ze stopu krzemowo-aluminiowego, pokryte emalią azbestową w celu zmniejszenia wibracji, panewki korbowodowe wylewane stopem łożyskowym, podgrzewany kolektor ssący, czujnik ciśnienia oleju sprzężony z urządzeniem wyłączającym zapłon w przypadku awarii w układzie smarowania, elektryczny rozrusznik, zamek-blokada skrzyni biegów uniemożliwiający kradzież samochodu oraz pompa hydrauliczna urządzenia wspomagającego hamulec - to tylko niektóre ze światowych rewelacji, jakie zastosowano w samochodzie CWS. W swoich samochodach Tadeusz Tański wprowadził daleko posuniętą unifikację. Wszystkie zastosowane śruby i nakrętki miały jednakowy gwint M 10x1,5, za wyjątkiem świec - M 18x1,5. Pozwalało to na całkowity demontaż i montaż samochodu przy pomocy jednego płaskiego klucza 17x29, czego już nikt nigdy na świecie nie powtórzył. W późniejszych latach ten znakomity inżynier konstruował również: silniki lotnicze, przemysłowe, uniwersalny pojazd drogowo-szynowy oraz samoczynnie blokujący się mechanizm różnicowy do samochodów terenowych.

Tadeusz Tański w czasie okupacji brał czynny udział w pracach konspiracyjnych.
Został za to aresztowany przez gestapo 3 lipca 1940 roku. Zginął w Oświęcimiu 23 marca 1941 roku.

logo bip duze  Biuletyn Informacji Publicznej logo UE

Zespół Szkół Samochodowych

im. inż. Tadeusza Tańskiego

w Poznaniu

KONTAKT

TEL. +48 61 8791 241

 

Deklaracja dostępności

 

Copyright

Copyright © 2024 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.