Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ZSS wzięli udział w V Poznańskim Kongresie Samorządów Uczniowskich.

Wydarzenie miało miejsce w dniach 27 - 28 września na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kongres ma na celu integrowanie, wspieranie i profesjonalizowanie samorządów uczniowskich szkół z całego województwa wielkopolskiego. Organizatorami tego wydarzenia są: Młodzieżowa Rada Miasta Poznania i Fundacja Varia Posnania.