W dniu 27.04 w auli ZSS odbyło się VI młodzieżowe forum - "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu" zorganizowane przez Wydział Oświaty i Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu. Celem forum było pokazanie dobrych praktyk z zakresu doradztwa zawodowego realizowanego w ZSS. Nasza Szkoła była jedna z 7 szkół technicznych miasta Poznania, które prezentowały nasze osiągnięcia w zakresie doradztwa zawodowego. Forum było dla nas możliwością podsumowania i wymiany doświadczeń w zakresie doradztwa zawodowego.

Dodatkowym atutem forum była możliwość dotarcia do uczniów klas VIII Szkół Podstawowych, gdyż w Forum uczestniczyło ok. 500 potencjalnych uczniów naszej Szkoły. ZSS zaprezentowali uczniowie: Emilia Późniak i Mateusz Kiraga.