W ramach działań Szkolnego Ośrodka Kariery w dniach 03-04.11.2022 r. w naszej Samochodówce odbyło się szkolenie dla uczniów klas maturalnych na temat: "Ekspozycja pracowników na szkodliwe czynniki reprotoksyczne w środowisku pracy" prowadzone przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu.

W pracy w branży samochodowej nasi absolwenci będą mieli do czynienia ze szkodliwymi substancjami, których skutki dla zdrowia mogą być bardzo negatywne, dlatego celem zajęć było zapoznanie uczniów ze skutkami nieprzestrzegania zasad BHP w środowisku pracy oraz karami finansowymi. Mamy nadzieję, że po szkoleniu świadomość przestrzegania zasad związanych z ochroną własnego zdrowia wzrosła i uczniowie będą przestrzegać zasady BHP - nie tylko w szkole, ale również w przyszłym miejscu swojej pracy zawodowej.