Szanowni Państwo,

w związku z realizacją programu rządowego "Aktywna tablica" i przyznanych na ten cel środków finansowych zwracamy się z prośbą o podjęcie działań informacyjnych dotyczących tego projektu. Zgodnie z wytycznymi, jakie określa "Rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych" prosimy o:

1/ Zamieszczenie na swojej stronie internetowej informacji nt. programu "Aktywna tablica". Propozycja informacji na stronę internetową:

Szanowni Państwo,

Miasto Poznań otrzymało w 2022 roku dofinansowanie z tytułu realizacji rządowego programu "Aktywna tablica" na lata 2020-2024. Program dotyczy rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024, polega na zakupie pomocy dydaktycznych dla szkół. Dotacja z budżetu państwa z tytułu realizacji programu wynosi: 432.600,00. Całkowita wartość programu wynosi: 540.750,00

Szczegółowe informacje dotyczące projekty znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica

Zalacznik nr 1 plakat internet Tablica aktywna